Verksamhet

Verksamhetsidé/mål med verksamheten

Lyckans förskola är en pedagogisk förskola där både inne- och ute miljön känns hemtrevlig och inbjuder till lek och lärande i många olika former. Vi som driver Lyckan är utbildade förskollärare som brinner för vårt yrke.
Målsättningen för verksamheten är att sätta barnet i centrum och på så sätt lägga grunden för ett livslångt lärande där det enskilda barnets behov och förutsättningar styr verksamheten. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (Lpfö98 rev.10).
Ett utav våra motton är ”utan lek inget lärande”, och det använder vi när vi planerar och genomför samt utvärderar vårt arbete med barnen

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. På Lyckans förskola arbetar vi temainriktat vilket innebär att det är barnens tankar och erfarenheter som styr arbetets väg. Vi vill synliggöra barnens arbete genom att göra pedagogiska dokumentationer.
.
Lyckans förskola följer Läroplan för förskolan, skollagen, diskrimineringslagen samt Kalmar kommuns barnomsorgsplan.

Föräldrarinflytande

Vi vill på Lyckans förskola komplettera hemmet genom att skapa så goda möjligheter för varje barn att utvecklas rikt och mångsidigt. Vi vill att vårt arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet. Vi vill även ge alla föräldrar möjlighet till att vara med och påverka våra mål och vårt dagliga innehåll vilket vi gör genom att vi hela tiden synliggör vårt arbete genom dokumentationer.

Kök

På Lyckans förskola finns ett mottagnings kök. Det innebär att vi lagar frukost och mellanmål på förskolan och vår lunch cateras från Enlidens kök. All mat är näringsberäknad och följer kommunens kostpolicy.

Nya föräldrar

Öppethållande

Förskolan Lyckan följer Kalmar kommuns bestämmelser kring öppethållande som säger att verksamheten skall vara tillgänglig hela året, dagtid måndag – fredag. Öppettiderna skall vara anpassade efter föräldrarnas behov och kunna erbjudas mellan kl. 06.00 och 19.00.

Avgifter

Vi följer Kalmars kommuns avgiftsbestämmelser.

Länk till Kalmar kommun

Nyheter

[Sommarstängt 2018-07-13]

Nu stänger vi förskolan i tre veckor. Välkomna tillbaka...

[Familjefest 4/6-18 2018-05-11]

Vår familjefest är här på Lyckan är mellan 17.30-19.00....
Alla nyheter