”Vi är en förskola där barn och vuxna lär och utvecklas tillsammans”

På Lyckans förskola har vi barn i åldrarna mellan 1-5 år och har i nuläget 26 barn inskrivna hos oss. Med dessa barn arbetar det fem heltidsanställda pedagoger och inom kort börjar ytterligare en pedagog hos oss. Vi har valt att dela in barnen i fyra grupper Lejonen, Nyckelpigorna, Fjärilarna och Fåglarna. Dessa grupperna är uppdelade åldersmässigt.

Vi jobbar temainriktat vilket innebär att vi i början av varje läsår väljer ett ämne som vi sedan arbetar med i våra grupper. Läsåret 2017/2018 är temat ”Språkresan”. Varje ansvarig pedagog utgår från barnens intresse, frågeställningar och funderingar när planeringen läggs i de olika grupperna. Det innebär att det är barnens tankar och funderingar samt våra styrdokument som driver vårt pedagogiska arbete framåt.

Lyckan blev under hösten 2016 en grön flagg certifierad förskola. Vill ni läsa mer om grön flagg och deras arbete klicka på flaggan nedan.

Dokument

 

Nyheter

[Sportlov 2018-02-07]

Vecka 8 är det sportlov, meddela oss gärna om...

[Föräldramöte 2018-02-07]

Onsdag 7 februari 18.00-19.00
Alla nyheter